’Verheugend grote bereidheid’

Veel inwoners Nieuwe Niedorp en Winkel willen meebetalen aan nieuw sportpark.  

Er is een grote bereidheid onder de bevolking van Nieuwe Niedorp, Winkel en omliggende kernen om bij te dragen aan een nieuw sportcomplex. Dat blijkt uit een enquête die Stichting Toekomstbestendig Sportcomplex af heeft laten nemen. 

De enquête onder de bevolking van de omliggende kernen volgt op een behoefteonderzoek eerder dit jaar. Daaruit bleek dat veel verenigingen in Nieuwe Niedorp en Winkel de toegevoegde waarde zien van een nieuw sportpark tussen de kernen in gelegen. Alle behoeftes bij elkaar opgeteld zou dat moeten leiden tot een sportcomplex op een perceel met een omvang van zo’n tien tot elf voetbalvelden, met daarop een kantine, zwembad, sporthal en diverse kleedfaciliteiten. 

In navolging van die uitkomsten heeft Stichting Toekomstbestendig Sportcomplex een enquête uitgezet onder de bevolking van Nieuwe Niedorp, Winkel en omliggende kernen. Daarin is gepolst wat de specifieke behoeftes zijn van de inwoners, wat zij graag in een nieuw sportcomplex terug zouden willen zien en ook wat vooral niet. 

Met het onderzoek zijn de wensen van 388 mensen verzameld. Daarvan kwam 88,4 procent uit Nieuwe Niedorp of Winkel, de overige deelnemers uit omringende dorpen. De mogelijkheid tot bewegen voor ouderen is als wens naar voren gekomen, net als mogelijkheden tot padel, wandelen, G-sport en fitness. Ook oefenruimte voor muziekactiviteiten en ’een gezellige kantine met eventueel daaraan gekoppeld een restaurant’ zijn besproken als wensen en kansen. ’Men ziet dus kansen voor nieuwe activiteiten binnen een mogelijk sportcomplex’, concludeert de regiegroep van Stichting Toekomstbestendig Sportcomplex op basis van de uitkomsten. 

Verder constateert de regiegroep dat het ’verheugend is dat meer dan honderd mensen hebben aangegeven op de een of andere manier bij te willen dragen aan de totstandkoming van het nieuwe complex.’ Ruim een kwart van de ondervraagden. 

Kopzorgen 

Daarentegen zijn er ook zorgen, ook wel ’aandachtspunten’, benoemd. Deze hebben betrekking tot de betaalbaarheid van de nieuwe voorzieningen. De vrees bestaat dat dit zijn weerslag zal hebben op de contributie van de betrokken sportverenigingen. Ook duurzaamheid van de locatie is genoemd als aandachtspunt net als de bereikbaarheid ervan. 

Laatstgenoemde kan niet los worden gezien van diverse klachten over de verkeersdrukte binnen de dubbelkern Nieuwe Niedorp/Winkel. Met name omwonenden van de Boomgaardweg hebben de laatste tijd van zich laten horen. Zij hebben daarbij te kennen gegeven een nieuwe sportcomplex ’naast de deur’, op het perceel aan de Limmerschouw (Winkel) tegenover golfbaan Regthuys, met angst en beven tegemoet te zien vanwege nóg meer verkeersdruk. Een ander perceel dat door de gemeente Hollands Kroon is aangewezen als potentiële locatie voor een nieuw sportcomplex is een perceel aan de Oosterweg (Nieuwe Niedorp). 

Ook zijn er nog zorgen geuit over geluids- en lichthinder als gevolg van een nieuw sportcomplex, wat in navolging lijkt te komen van landelijke ophef rondom padelbanen. 

De regiegroep besluit: ’Zoals in de enquête is aangegeven worden de resultaten van de enquête meegenomen in het onderzoek naar de wensen voor een nieuw sportcomplex.’ 

Bron: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20230718_61201937 

Een van de mogelijke locaties voor een nieuw sportcomplex, aan de Limmerschouw. 

© Archieffoto Mediahuis