Raadscafé in Nieuwe Niedorp weer druk bezocht

Tijdens het raadscafé bij Dorpshuis Prins Maurits in Nieuwe Niedorp waren er deze keer slechts drie onderwerpen. Twee van verkeerskundige aard en één met een sportieve inslag. Waar een aantal bewoners van ’t Hoefje problemen ondervinden rond de verkeersafwikkeling bij winkelcentrum Winkelhart in Nieuwe Niedorp had een onderneemster op een steenworp afstand problemen met het gebruik van de ‘kiss & ride’ zone rond de brede school de ‘Oude Boomgaard’. Het was de bedoeling dat de recent aangelegde kiss & ride zone een oplossing zou bieden, maar in de praktijk blijkt dit volgens inwoners slecht te werken en staat het verkeer op piekmomenten helemaal vast.

Voor het ‘Sportcentrum Niedorp hield Hans Stammes van de stuurgroep Sportcentrum een bevlogen pleidooi om al in 2027 te komen tot het realiseren van een sportpark als sportief en recreatief middelpunt voor Hollands Kroon-Zuid. Het sportpark zou moeten bestaan uit verschillende sportieve en recreatieve functies zoals: sportvelden (voetbal, tennis, handbal, beachsporten, padel, judo, atletiek, schaatsen, skeeleren), sporthal, zwembad (binnen en buiten), workout toestellen, trimbaan, fietscross, wielerparcours, et cetera.

Adviesbureau Treem heeft inmiddels berekend dat het nieuw aan te leggen sportcomplex van globaal 10 hectare een slordige 38 miljoen euro moet gaan kosten. Daarnaast zou er een exploitatietekort zijn van ongeveer 400.000 euro structureel. Dat tekort moet volgens Stammes omlaag kunnen. De stuur en regiegroep is inmiddels in gesprek met de gemeente, die het ‘sportcentrum’ niet meer als een op zichzelf staand project ziet, maar in relatie tot de, in de eerste helft van 2024 vast te stellen, dorpsvisie Winkel/Nieuwe Niedorp. Vanuit het college zou inmiddels een memo onderweg zijn naar de gemeenteraad waarin de laatste status rond het sportcentrum wordt belicht.

Bron: Regio Noordkop