Project Sportcentrum wordt onderdeel van o.a. dorpsvisie

Begin december 2023 zijn de deelnemers geïnformeerd over de onderstaande ontwikkeling binnen het project Sportcentrum Niedorp.

Beste deelnemers,

Na onze bijeenkomst in september hebben we afgesproken jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen om te komen tot ons nieuwe complex. Vooral de overleggen met de gemeente zijn daarbij van groot belang. We hebben in de tussentijd weer diverse overleggen gehad met de gemeente om o.a. antwoord te krijgen ‘hoever de polsstok’ van de gemeente kan reiken op financieel gebied voor het nieuwe complex.

Afgelopen week hebben we in ons reguliere overleg met de gemeente vernomen dat ons project niet meer als een op zichzelf staand project wordt gezien, maar in relatie wordt gebracht met onder andere de dorpsvisie. Die dorpsvisie wordt middels een dorpsagenda vastgesteld in het eerste half jaar van 2024 conform de planning van de gemeente.  In de dorpsagenda Winkel/Nieuwe Niedorp wordt op basis van communicatie en participatie vastgelegd welke maatschappelijke, ruimtelijke en infrastructurele vraagstukken er in dit gebied spelen. De inwoners van Winkel en Nieuwe Niedorp krijgen de mogelijkheid hun perspectief te delen. Op die manier komen voor ons project heldere kaders tot stand wat de verdere uitwerking van ons project alleen maar ten goede komt.

De gemeente gaat in samenwerking met ons een memo voor de vervolgstappen opstellen dat nog vóór de kerst door het college van burgemeester en wethouders zal worden vastgesteld. Dan weten we ook wat ons in 2024 te doen staat. De gemeente heeft bevestigd dat er draagvlak is om de plannen voor het sportpark verder te onderzoeken, de verdere vorm daarin moet in vervolgstappen worden bepaald.

We zullen jullie begin van het nieuwe jaar verder informeren.

Met vriendelijke groet,

namens de regiegroep