Clubs wijken uit naar andere gemeenten

Behoefte niet alleen in Niedorp en Winkel aan de orde, meer sporthallen nodig in gemeente Dijk en Waard

Sportverenigingen in Dijk en Waard hebben dringend behoefte aan meer zaalruimte. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, dat in haar rapport ook concludeert dat er binnen de gemeente relatief weinig sporthallen zijn in vergelijking met andere gemeenten. Acht sporthallen, drie sportzalen en negentien gymzalen: dat is het huidige aanbod van binnensportlocaties in Dijk en Waard. Dat lijkt veel, maar als wordt gekeken naar andere gemeenten, die qua aantallen inwoners vergelijkbaar zijn met Dijk en Waard, dan is het aanbod van binnensportaccommodaties beperkt te noemen.

En de verwachting is dat het aantal inwoners in Dijk en Waard de komende vijftien jaar nog fors gaat toenemen en dat in 2040 de grens van 100.000 inwoners ruimschoots gepasseerd is.

Ambities

Het Mulier Instituut stelt dat op landelijk niveau het aantal leden van binnensportbonden weliswaar afneemt, maar dat in Dijk en Waard een aantal zaalsporten (zoals handbal en voetbal) relatief populair zijn. Verenigingen ervaren een capaciteitstekort. Ook al omdat ze ambities hebben om te groeien. Verder sporten diverse verenigingen op hoog niveau en zouden ze graag over een accommodatie beschikken die hierbij past.

Langer

Al veel langer keert de roep om meer binnensportaccommodaties terug. Met name in het winterseizoen is de avondbezetting van de sporthallen hoog. Dit heeft er toe geleid dat verschillende sportverenigingen hun toevlucht moeten zoeken buiten de gemeentegrenzen.

Zo geeft Vrone in Sint Pancras (handbal en zaalvoetbal) aan dat er onvoldoende speelruimte is op gewenste tijden en/of dagen en dat de beschikbare accommodaties te klein zijn voor zaalvoetbal. Verder heeft met name de handbaltak de ambitie om te groeien. Ook voor zaalvoetbalvereniging FC Marlène is er onvoldoende ruimte. Tevens zou er elders minder geld hoeven te worden betaald voor de huur van zaalruimte.

Handbalclubs KSV en Tornado pleiten voor een multifunctionele sportaccommodatie in Dijk en Waard, terwijl Turn Lokaal Langedijk zich al twintig jaar hard maakt voor een eigen turnhal.

Uit het rapport blijkt dat ook op de spreiding van sporthallen door de gemeente het een en ander valt aan te merken. Zo is er in het centrum van Heerhugowaard geen sporthal, terwijl daar de meeste mensen wonen. Aan de noordkant van de gemeente bevinden zich drie sporthallen.

Gymzalen

Het gemeentelijk sportbedrijf geeft verder aan dat het een uitdaging vormt om voldoende ruimte te bieden voor bewegingsonderwijs binnen de gemeente. Vooral in het zuidelijke deel van de gemeente ervaren scholen moeilijkheden vanwege de grote afstand tot gymnastieklokalen.

Sommige gymzalen vertonen tekenen van veroudering. In de Stad van de Zon is geen goede binnensportaccommodatie aanwezig en in De Draai zal de behoefte alleen maar toenemen, aangezien daar nog een groot aantal woningen wordt gebouwd.

Plan

Als de gemeenteraad hiermee akkoord gaat, wil het college samen met de binnensportverenigingen Vrone, Tennisvereniging Sint Pancras, FC Marlène, KSV, Tornado, SiU en TTL een uitgewerkt plan opstellen voor de binnensport.

Dit plan moet in het najaar gereed zijn zodat de gemeenteraad een besluit kan nemen over de gewenste investeringen in binnensportaccommodaties.

Bron: Alkmaarse Courant / NHD

© Archieffoto jjfoto.nl / Jan Jong