Bevolkingsgroei noopt tot nieuw sportcomplex Winkel-Nieuwe Niedorp

’Ambitie om het in 2027 in gebruik te nemen’ 

Een perceel met een omvang van tien tot elf voetbalvelden: dat is de ruimte die Stichting Toekomstbestendig Sportcomplex nodig denkt te hebben voor de realisatie van sportpark Hollands Kroon-Zuid dat rond de dubbelkern Winkel-Nieuwe Niedorp moet verrijzen. 

De Stichting Toekomstbestendig Sportcomplex concludeert dit op basis van een behoefteonderzoek, uitgevoerd door adviesbureau Treem. Het adviesbureau, gespecialiseerd in het haalbaar en effectief maken van (sport)accommodaties, is aan het werk gezet nadat de betrokken sportverenigingen en in het kielzog daarvan de gemeente pleitten voor meer ruimte en betere faciliteiten. 

Wat het onderzoek demonstreert: veel van de accommodaties zijn voor nu toereikend, maar gezien de ouderdom van de faciliteiten en de verwachte bevolkingsgroei zal er op termijn behoefte zijn naar meer. ’In de inmiddels opgestelde ’Startnotitie’ is de ambitie opgenomen om in 2027 het nieuwe complex in gebruik te nemen.’ 

Het rapport wijst daarbij op de 1600 woningen die de komende dertig jaar rond de dubbelkern gebouwd moeten worden en de extra 3500 inwoners die daarmee gepaard gaan. Ter vergelijking: Winkel, de grootste kern van de twee, heeft op dit moment zo’n 3400 inwoners. 

 

Beperkingen 

De aanzienlijke bevolkingsgroei brengt een even zo grote behoefte naar meer en divers sportaanbod met zich mee, valt uit het rapport op te maken. Het bureau kijkt daarbij naar landelijke ontwikkelingen maar baseert zich ook op geluiden die ze bij de betrokken sportverenigingen opvangen. Zo ziet de handbalvereniging van Nieuwe Niedorp graag meer ruimte beschikbaar komen omdat zij vaker binnen zouden willen trainen en spelen, maar nu al tegen de beperkingen van de Niedorphal aanlopen. Tevens zien zij graag meer mogelijkheden voor beachhandbal, een opkomende sport die het ledenbestand van de vereniging behoorlijk heeft doen groeien. De tennisverenigingen van beide dorpen zijn onlangs gefuseerd en hebben ook te maken met ruimtelijke wensen. Met name padelbanen is iets waar men voor pleit. 

Beide voetbalverenigingen hebben voor hun doen al ruim bemeten complexen gezien de ledenbestanden en het ziet ernaar uit dat dit ook zo zal blijven. Strikt noodzakelijk zijn in het meest efficiënte geval drie wedstrijdvelden, twee tot drie trainingsvelden en zes kleedkamers. Volgens de verenigingen is er behoefte aan vier wedstrijdvelden, twee trainingsvelden en acht kleedkamers. 

Verder wordt geschetst dat zwembad De Wirg een nieuw, maar kleiner, binnenbad nodig heeft door de ouderdom van het huidige onderkomen. Buitenbaden De Wirg en De Rijd lijken voor hun plekje te moeten vrezen: ’Dit is naar onze mening veel vierkante meter wateroppervlakte voor het verzorgingsgebied. We kunnen ons de behoefte aan buitenwater wel voorstellen, maar zijn beducht voor de exploitatiekosten die ergens gedekt moeten zien te worden. We stellen voor om een twintig bij tien meter buitenbad en een instructiebad te koppelen aan het binnenbad.’ 

 

Potentiële locatie 

Andere partijen waarvoor binnen de plannen een plekje wordt gezocht zijn: de fanfare, de harmonie, budo/judo, buitenschoolse opvang Kappio, fysiotherapie, de scouting, WJN, Gymbox Ongetemd, Historisch Niedorp (archiefruimte) en SV Sparta. ’We hebben voor alle sporten bij elkaar één gezamenlijke horeca, inclusief keuken en bijkomende ruimten, voorzien.’ 

Een natuurijsbaan, trimbaan, fietscrossbaan, skatebaan en halfpipe zijn vooralsnog buiten de plannen gehouden. 

In totaal denkt men 74.910 vierkante meter voor het nieuwe sportcomplex nodig te hebben. Een perceel aan de Oosterweg (Nieuwe Niedorp) is door de gemeente aangewezen als potentiële locatie net als een lap grond aan de Limmerschouw in Winkel tegenover Golfbaan Regthuys.  

Het rapport besluit: ’Het nieuwe complex, met zijn bovenwijkse voorzieningen, dient hét ontmoetingspunt van de kern en omgeving te worden. Op basis van deze uitkomsten kan wederom gekeken worden of een exploitatie haalbaar is of niet.’ 

In het vervolg wordt nog een enquête uitgezet om te achterhalen wat de wensen van betrokken inwoners zijn. 

 

Natuurijsbaan 

Bij het onderzoek is ook geconstateerd dat er behoefte is naar een natuurijsbaan, trimbaan, fietscrossbaan, skatebaan en halfpipe. Deze zijn echter vooralsnog buiten de plannen gehouden. Geconcludeerd kan worden dat de behoefte naar deze voorzieningen summier is of dat er in de nabije omgeving reeds dergelijke faciliteiten aanwezig zijn. 

Bron: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20230301_48685019?utm_source=bing&utm_medium=organic 

Wethouder Mary van Gent ontvangt het behoefteonderzoek namens Stichting Toekomstbestendig Sportcomplex 

© Foto Mediahuis