36 miljoen voor sportieve toekomst Winkel-Nieuwe Niedorp

’Feyenoord City is ook afgeblazen, terugdraaien kan altijd nog’

Sportpark Hollands Kroon-Zuid, beter bekend als het nieuwe sportcomplex voor Winkel en Nieuwe Niedorp, moet 36 miljoen euro kosten. Dat blijkt uit onderzoek van Treem, het adviesbureau dat namens Stichting Toekomstbestendig Sportcomplex (STP) de opties afweegt voor (sport)verenigingen in de dubbelkern. Vijf vragen aan Hans Stammes van de stuurgroep STP over de gang van zaken.

Hans, het laatste bericht is dat Treem berekend heeft wat het nieuwe complex moet gaan kosten en waar het in financiële zin nog aan ontbreekt voordat het van de grond kan komen. Kun je dat toelichten?

„Op basis van de behoeftes van de deelnemers van het nieuwe sportcomplex is berekend hoeveel grond en faciliteiten ze denken nodig te hebben en hoeveel geïnvesteerd moeten worden. Het rapport spreekt van 8,5 hectare minimaal en een bedrag van 36 miljoen. Dan hebben we het over buitenvelden voor de voetbalverenigingen, een dubbele sporthal, een binnen- en buitenzwembad, tennisbanen, beachhandbalvelden, kantine et cetera. Bovenop die 36 miljoen komt dan nog wel een bedrag van twee miljoen euro voor het afbetalen van rentes. Dus laten we zeggen dat een bedrag van 38 miljoen afgeschreven moet worden, over een termijn van veertig jaar. Hiervoor zijn we nu in overleg met de gemeente over wat zij kunnen bijdragen. 

Daarnaast is Treem tot de conclusie gekomen dat er bij de dagelijkse exploitatie van het complex een tekort van 400.000 euro is, op jaarbasis. Daarbij is berekend wat het complex dagelijks kost aan onderhoud, personeel en energie en ook wat het opbrengt. Wat we in het vervolg daarvan gaan bekijken, is hoe we dat naar nul weten te brengen of misschien zelfs zo kunnen inrichten dat er iets aan verdiend wordt.” 

Normaal gesproken springen overheden bij, waarom is dat niet meegenomen in het verhaal?

„Omdat Treem een zo eerlijk mogelijk beeld heeft willen geven, van wat het complex kost en opbrengt, zonder daarbij afhankelijk te zijn van iets of iemand. Misschien ook goed om te zeggen dat deze kosten en opbrengsten zijn berekend op basis van de jaarcijfers van de betrokken verenigingen over 2022. Op basis van hun huidige begrotingen heeft Treem de mogelijke opbrengsten berekend in het nieuwe complex. Daarbij zijn de subsidies vanuit de gemeente Hollands Kroon om de gaten te dichten er voor nu dus bewust buiten gelaten.”

Het complex van voetbalvereniging Nieuwe Niedorp_NHD
Het complex van voetbalvereniging Winkel_NHD

Jullie spreken over ’initiatiefnemers’ en ’aangehaakte deelnemers’, wie doen er eigenlijk allemaal mee?

„Initiatiefnemers zijn de partijen die er al vanaf het begin bij betrokken zijn, zeg maar de opdrachtgevers. Dan hebben we het over de tennisvereniging, zwembad De Wirg, sportstichting Nieuwe Niedorp, de Niedorphal, de handbalvereniging Niedorp en de beide voetbalverenigingen. 

Vervolgens zijn er zeven partijen aangehaakt bij het plan waaronder sportvereniging Sparta, zwembad De Rijd en natuurbad De Wirg. En dan hebben we nog vier partijen als Fysiotherapie Niedorp en kinderopvang Kappio die in de toekomst wellicht ook een plekje willen op het sportpark.” 

Aan geïnteresseerden geen gebrek, maar er zijn ook kritische geluiden. Zoals uit Nieuwe Niedorp waar ze het te lang vinden duren en hun (verouderde) voetbalcomplex al opknappen. Wat vinden jullie daarvan?

„Ik snap dat sommigen het te lang vinden duren, maar het tempo is afhankelijk van de langzaamste betrokkene. We moeten het samen doen. Het liefst zien wij als stuurgroep ook wel dat het sneller gaat. Aan de andere kant: we lopen op het moment redelijk in de pas, slechts ietsje achter op het schema dat we een paar jaar geleden hebben uitgezet. 

En dat ze iets aan de huidige complexen gaan doen, vinden wij helemaal niet erg. Wij hebben zelfs altijd gezegd: zorg ervoor dat je aantrekkelijk blijft voor de leden, anders lopen ze misschien weg. De onlangs gefuseerde tennisvereniging van Winkel en Nieuwe Niedorp willen ook geld vrij maken om hun velden te onderhouden. Dat juichen wij toe.”

Er dringt zich een vergelijking op met Rotterdam, waar ze jaren achter elkaar bezig waren met wat het grootste en mooiste stadion moest worden en op een gegeven moment zeiden: dit heeft al zoveel tijd en geld gekost, laten we het maar doen. Hoe voorkom je dat zoiets in Hollands Kroon gebeurt?

„Over die vergelijking: uiteindelijk is Feyenoord City afgeblazen, dus iets terugdraaien of veranderen kan altijd nog. Grote verschil is dat wij dit niet voor één club doen. We doen het voor inwoners en verenigingen die hebben aangegeven behoefte te hebben aan een aantrekkelijk en centraal ontmoetingspunt. Dat is ook waarom de gemeente ons hierbij helpt. Als je dan ook nog over plannen leest van nog eens 1600 woningen in Nieuwe Niedorp en Winkel, dan weet je dat je daar een complex voor de komende veertig á vijftig jaar voor moet inrichten. Dan kan je beter nu alvast beginnen, ook gezien de verouderde staat van de Niedorphal en zwembad De Wirg. Over negen tot twaalf maanden kunnen we nog meer zeggen over de kosten en baten voor de verenigingen en de gemeente. Vervolgens is het dan aan hen om de intentieverklaring te tekenen of niet. En als dat rond is kunnen we het echt gaan hebben over bouwen.” 

Bron: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20231110_58060113 

Foto’s: © Foto RedMouse en Archief NHD